Inspirationsfestivalen

Karta

Kartan för 2019.

Viktigt att skyltar följes och att alla visar hänsyn till de boende i byn.

Inspirationsfestivalen sker mitt i Skattungbyn och för att vi ska kunna fortsätta driva festivalen krävs det att alla deltagare följer och respekterar hänvisningar.